วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ในวิชาภาษาอังกฤษได้เรียนรู้เรื่อง


1. การใช้เอกกัตถประโยค

คือ ประโยคที่มีกิริยา ( แท้ ) เพียงตัวเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจแสดงออกได้ 4 รูปแบบ

1.1 ประโยคบอกเล่าหรือบอกเล่าเชิงปฏิเสธ

1.2 ประโยคคำถาม

1.3 ประโยคคำสั่งหรือขอร้อง

1.4 ประโยคอุทาน


2. โครงสร้างประโยคพื้นฐาน

ภาคประธาน ( Subjiect ) + กิริยา ( Verb ) + กรรม ( Object )


3. ตำแหน่งของคำในเอกกัตถประโยค


4. การใช้คำนาม ไม่ชี้เฉพาะ


5. คำกิริยา


6. คำคุณศัพท์


7. คำกิริยาวิเศษณ์


8. การเขียน Resume


9. การอ่าน


10. การเขียน


11. การฟัง


12. การแปลข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: